05. Zielone osiedle w strefie ochrony krajobrazu

Bogaty program zieleni, tylko 30% terenu działki, to powierzchnia zabudowana