01. wyjątkowa lokalizacja osiedla na pogodnie

wyjątkowa lokalizacja znajdująca się w strefie ochrony krajobrazu